POPIETĖ ,,SU MOČIUTE“

Kas gera, kas šilta - močiutė.

Kas glosto, kas glaudžia - močiutė.

Močiutė - tai pasakos ilgos,

Raudonos uogelės ant smilgos,

Gėlių daigeliai sužėlę,

Lėlyčių margi drabužėliai…

 

        Močiučių meilė, rūpestis ir palaikymas labai palankiai veikia anūkus. Gruodžio 6 d. mokykloje suorganizavome popietę ,,Su Močiute“. Renginio metu vaikučiai močiutėms parodė ką moka, o močiutės – padėjo pagaminti Kalėdinius sveikinimus.

PASIVAŽINĖJIMAS PO LAZDIJUS KALĖDINIU TRAUKINUKU

 

Švenčių laukimas stebuklingas, atnešantis daug džiaugsmo, nuotykių ir  netikėtumų. Šiais metais, gruodžio 5 d. Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių vaikučiai turėjo galimybę pasivažinėti po Lazdijus Kalėdiniu traukinuku

Antikorupcijos diena mokykloje

         Jungtinės Tautos gruodžio 9-ąją paskelbė Tarptautine antikorupcijos diena. Ji minima visame pasaulyje nuo 2004 metų. Korupcija - tai piktnaudžiavimas viešai pateikta galia, siekiant asmeninių interesų. Už šio paprasto apibrėžimo slypi daugybė problemų, todėl, skatindama mokinių nepakantumą korupcijai, Kučiūnų mokykla organizavo 5 - 10 kl.  mokinių plakatų konkursą „Mes - prieš korupciją.“

         Šiuo konkursu siekėme atkreipti dėmesį į šį plintantį reiškinį, nes korupcijos problema aktuali ir mūsų šalyje. Per istorijos ir pilietiškumo pamokas  bei klasių valandėlių metu mokiniai buvo supažindinti su korupcijos daroma žala. Moksleiviai diskutavo, kaip būtų galima ir reikėtų kovoti su šiuo reiškiniu.  Mokinių plakatai antikorupcine tema buvo iškabinti  pirmame mokyklos aukšte. Jų mintys, išsakytos plakatuose, labai įdomios, aktualios, išreiškiamas neigiamas požiūris į korupciją.  

 Mokyklos socialinė pedagogė O. Janulevičienė

Skelbimas

              Lazdijų r. Kučiūnų mokyklai reikalingas istorijos mokytojas (pavaduoti nuo 0,5 iki 1 metų arba ilgesniam laikotarpiui), mokyti 5-6; 7-8; 10 klasėse.

              Mokytojas turi turėti aukštąjį išsilavinimą, baigęs istorijos mokytojų rengimo programą, istorijos ir (ar) politikos mokslų programą.

              Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Istorijos mokytojas privalo pateikti šiuos dokumentus:

       1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

       2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

       3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

       4. Istorijos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

       5. Gyvenimo aprašymą.

       6. Savo privalumų, pasiekimų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes (pageidautina).

       7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (pageidautina).

       Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

       Dokumentai priimami pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val. (Dokumentų priėmimo pradžia – 2019 m. gruodžio 9 d. iki 2019 m. gruodžio 23 d.).

        Dokumentai pateikiami asmeniškai Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos raštinėje adresu Alnos g.13, Kučiūnai, Lazdijų r. arba elektroniniu paštu kuciunu.mokykla@lazdijai.lt.

        Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar tikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

        Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta.

        Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt, Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos svetainėje https: /kuciunai.xz.lt/.

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. (8 318) 43441.

Pareigybės pavadinimas – Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos istorijos mokytojas.

Darbo krūvis – 8 kontaktinės val. per savaitę.

Darbo sutartis – terminuota.

Darbo užmokestis – 300 Eur. (priklausomai nuo mokytojo kvalifikacijos).

Darbo apmokėjimas: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198.

Konkursas "Ugniagesio profesija - tai pašaukimas"

            Gruodžio 5 d. mūsų mokykloje lankėsi priešgaisrinės priežiūros poskyrio inspektorius Artūras Talandzevičius. Jis 5-8 klasių mokiniams organizavo  konkurso "Ugniagesio profesija - tai pašaukimas"  I-ąjį etapą.  Konkurse dalyvavo 2 komandos. Jos turėjo atlikti testą ir praktines užduotis. Geriausiai sekėsi  7-8 klasės komandai, kuri tapo mokyklinio etapo nugalėtoja ir gruodžio mėnesį atstovaus mokyklą konkurso rajoniniame etape, kuris vyks Lazdijų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Po konkurso Lazdijų PGT atstovas išsamiai supažindino ir pristatė ugniagesio profesiją.

Etninės kultūros projekto ,,Pro rūtos šakelę į praeitį“ baigiamasis renginys

            Lapkričio 29 d. Kučiūnų mokykloje vyko baigiamasis etninės kultūros projekto renginys. Jo metu pristatėme veiklas, vykusias projekto metu. Renginyje dalyvavo  Kučiūnų parapijos klebonas V. Sakavičius, seniūnė L. Marcinkevičienė, Lazdijų Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė etnokultūrai N. Rasiulienė, Kučiūnų bibliotekos vedėja N. Šimoniūtienė. Projekto pristatyme dalyvavo aplinkinių kaimų žmonės, daug pateikę informacijos apie Kučiūnų kaimų vietovardžius bei parapijos kryžius:  A. Šubonis, I. Makauskienė ( Akmenių k.), G. ir A. Kamarūnai (Sapiegiškių k.), B. Pečiukonienė, R. Gurevičienė (Miškinių k.), O. Slančiauskienė, Z. Stravinskienė ( Pazapsių k.).

            Renginys prasidėjo nuotaikingu Kučiūnų krašto pristatymu. Vėliau 7 kl. mok. V. Česna perskaitė kraštietės D. Motiejūnienės eilėraštį ,,Kaimo kryžius“. Eilėraštis  sukurtas 1999 m. kryžiaus, pastatyto senosiose Miškinių kapinėse, pašventinimo proga. 7 – okė A. Petrauskaitė susirinkusius sušildė savo giesmele ,,Prie seno kryžiaus“.

             Pats svarbiausias mūsų etninės kultūros projekto tikslas  buvo iš vietinių žmonių surinkti medžiagą apie Kučiūnų parapijos kryžius bei visus juos įamžinti. Rinkti medžiagą apie kryžius  nusprendėme ne atsitiktinai – mūsų krašte , Pazapsių kaime, gyvenęs garsus  kryždirbys Antanas Soraka (1886-1951).  Dažniausiai kryžius ir statulas meistras drožęs pagal kunigų ir žmonių užsakymus. Kryžių jis išdroždavęs maždaug  per savaitę laiko. Kitas mūsų krašto kryždirbys – Juozas Petrauskas iš Paveisiejų kaimo, kurio kryžiai taip pat puošia mūsų parapijos kaimus.

            Taigi, užsibrėžto tikslo atkakliai siekėme ir dar rugsėjo pradžioje su grupele moksleivių važinėjome po kaimus, fotografavome kryžius, klausėmės ir užrašinėjome jų istorijas. Džiugu, jog mokiniai , dalyvaudami projekto veiklose, labai daug sužinojo apie savo kraštą. Buvome nustebinti, jog Kučiūnų krašte yra mažų mažiausiai ketverios išnykusios kapinės: Miškiniuose, Akmeniuose, Sapiegiškiuose ir Pazapsiuose.

        Baigiamojo etnokultūros renginio metu mokykloje vyko mokinių pagamintų kryžių ekspozicija, surengta nuotraukų paroda bei parengtas albumas ,,Kučiūnų parapijos kryžiai“. Parodą apipavidalino technologijų mokytoja, tautodailininkė L. Žaliauskienė.

          Aktyviausiai į projektą, renkant medžiagą apie Kučiūnų krašto kyžius, įsijungė J. Bakša ( 10 kl.), A. Petrauskaitė, ( 7 kl.), E. Stravinskaitė ( 10 kl.). Daug prisidėjo ir R. Gavinavičiūtė ( 8 kl.) bei E. Petrauskaitė ( 10 kl.). Į projektinę veiklą aktyviai įsijungė ir technologijų mokytojai (L. Žaliauskienė ir J. Pileckas) su mokiniais.

         Renginio metu Padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti aktyviausi mokyklos projekto dalyviai bei Kučiūnų krašto žmonės, nuoširdžiai pasakoję savo kaimų istorijas.

         Projektas baigtas.  Džiaugiamės jo rezultatais, tuo labiau, jog 2001 metais kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje UNESCO buvo paskelbta vienu iš pirmųjų 19-os Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų, o 2008 m. įtraukta į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Projekto vadovė Lina Pileckienė

Rajoninėse etninės kultūros varžytuvėse ,,Ritas Rėdos ratas“ 3- oji vieta

           Lapkričio 27 d. Lazdijų viešosios bibliotekos salėje vyko rajoninės etninės kultūros olimpiados pirmasis etapas ir varžytuvės ,,Ritas Rėdos ratas“. Olimpiadoje dalyvavo Kučiūnų mokyklos 7 kl. mokinė A. Petrauskaitė, o į varžytuves, kurių kasmet labai laukiame ir visada atsakingai ruošiamės, vyko šešių mokinių komanda ( Akvilė I., Aušrinė P., Vakaris Č., Rytis Č., Augustas T., Raminta G.). Šių metų varžytuvių tema – kalendorinės vasaros šventės.

              Pradžioje komandos prisistatė, vėliau teko pristatyti  tautosakos ar folkloro kūrinį (šokį, žaidimą, ratelį, dainą). Mūsų komanda varžytuvių dalyvius mokė šokti ratelį ,,Žydzi rūta“, kurį išmoko iš kučiūniškės A. Miklušienės. Įdomus renginio momentas – kulinarinio paveldo pristatymas. Šiemet vežėme paragauti dzūkiško skilandžio, pristatėme jo receptą, kurį papasakojo Pazapsių k. gyventoja M. Malinauskienė. Etnokultūros žinių viktorinoje „Išminties ratas“ komandos atsakinėjo į klausimus, susijusius  su vasaros šventėmis. Sekėsi gana puikiai, kadangi į varžytuves vyko mokiniai, neabejingi senolių tradicijoms.

             Tikimės, jog mokiniai, besidomintys etnine kultūra, gebės  perimti kultūros paveldą ir gyvąją tradiciją ir ateityje kurs tautos kultūrai svarbias vertybes.

Etninės kultūros mokytoja Lina Pileckienė

KONKURSAS - PARODA „ŽIEMOS SPALVOS“

          Mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo Lazdijų rajono mokinių piešinių konkurse - parodoje „Žiemos spalvos“.  Ši paroda yra skiriama kalendorinėms žiemos šventėms paminėti ir mokinių kūrybiškumui ugdyti. Konkurso tikslas - skatinti labiau domėtis žiemos švenčių tradicijomis, reikšme, šių švenčių simbolių prasme; suteikti galimybę atskleisti gamtos grožį ir jos išskirtinumą žiemą, įprasminti kalendorinių žiemos švenčių prasmę bei savitumą.  

          Visą savaitę mokinukai kūrybiškai dirbo: piešė, tapė, aplikavo. Penktadienį mokykloje buvo surengta darbų paroda. Vėliau visi mokinių darbai perduoti į Lazdijų krašto muziejų, kur kartu su kitų mokyklų mokinių piešiniais bus eksponuojami iki sausio 24 d.

 

Pradinių klasių mokytojos

RUDENINIAI ŽIBINTAI

           Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai gamino lauko žibintus ir aktyviai dalyvavo Veisiejuose Rudeninių žibintų parodoje ,,Martyno šviesa 2019“.

            Dalyviai apdovanoti Veisiejų kultūros namų vadovės Linos Kvedarienės padėkomis. 

Gražiausiai tvarkoma viešoji erdvė 2019 m.

Dėkoju visai mokyklos bendruomenei už kruopštų darbą ir kūrybingumą  tvarkant mokyklos edukacines erdves.

 Direktorė

Surinkti turinį