Šiaurietiškojo ėjimo pamoka

        Europos judumo savaitei paminėti rugsėjo 20 dieną kūno kultūros mokytoja Saiva Bendaravičiūtė organizavo Lazdijų r. Kučiūnų mokykloje šiaurietiško ėjimo pamoką. Svečiai iš Lazdijų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro supažindino mokinius ir mokytojus su šiaurietiškojo ėjimo teorija ir praktika. Visi dalyviai smagiai leido laiką ir džiaugėsi naujoviška pamoka.

BEACTIVE – judėk šokio ritmu!

        Rugsėjo 16 dieną Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos stadione vyko renginys Beactive – judėk šokio ritmu, kurį organizavo kūno kultūros mokytoja Saiva Bendaravičiūtė. Renginys skirtas Europos judumo savaitei paminėti. Šiais metais daugiausia dėmesio skiriama temai “Pažangus ir tvarus judumas – investicija Europai”.

        Prie Beactive – judėk šokio ritmu renginio prisijungė Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos mokiniai ir mokytojai, 70 žmonių judėjo šokio ritmu. Viliamės, kad šis renginys taps tradicija ir visi judės vienu ritmu.

Antanas Soroka – mūsų krašto dievdirbys

        Rugsėjo 25 – osios rytmetį, po šv. Mišių, Kučiūnų laisvalaikio salėje vyko renginys, skirtas mūsų krašto dievdirbiui Antanui Sorokai. Šiemet minimos 130 – osios gimimo ir 65 – osios mirties metinės. Renginyje dalyvavo garbingi svečiai – liaudies meistro giminės, rašytojas Romas Sadauskas bei kraštietis bardas Albertas Antanavičius. Mažoji laisvalaikio salė buvo pilna žmonių – tai rodė pagarbą mūsų krašto šviesuoliui.

        Džiaugiamės, jog mūsų mokyklos mokiniai taip pat dalyvavo programoje – skaitė Pazapsių kaimo žmonių atsiminimus apie A. Soroką. Medžiagą surinko 7 – okė Eglė Stravinskaitė. Pazapsiuose dar yra šeimų, išlaikiusių meistro drožtas Marijos skulptūrėles. Jos keliauja iš kartos į kartą ir, pazapsiškių įsitikinimu, neša namams laimę ir ramybę.

        Ruošdamiesi renginiui, daug sužinojome apie mūsų krašto meistrą. Soroka buvo kaimo stalius.  Visą laiką jis ir  gyveno Pazapsiuose, esančiuose netoli nuo Kučiūnų bažnytkaimio.  Atrodo, meistras turėjo tik pradinį  išsilavinimą, tačiau mokėjo lenkiškai, rusiškai, vėliau pramoko šiek tiek ir angliškai kalbėti, mėgo skaityti. Skaitė laikraščius ir religines knygeles, ypač mėgo skaityti  Šventąjį Raštą, šventųjų gyvenimų aprašymus. Nuo pat mažų dienų buvo giliai ir nuoširdžiai tikintis. Per visą savo gyvenimą A. Soroka išdrožė daugybę kryžių, šventųjų statulėlių, mokėjo daryti ir važius, lipdyti iš molio paukščiukus, įvairias figūrėles, karpė iš skardos įvairius dirbinius.

Pagerbtas mūsų krašto dievdirbys

        Rugsėjo 22 dieną mūsų mokyklos 7 – 10 klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Linos Pileckienės, dalyvavo Prano Dzūko sodyboje vykusiame renginyje, skirtame mūsų kraštiečiui liaudies meistrui Antanui Sorokai. Meistras gimęs Pazapsių kaime, esančiame netoli nuo Kučiūnų. Šiemet minimos 130 – osios gimimo ir 65 – osios mirties metinės.

        Ruošiantis renginiui, teko atlikti nemažą darbą – aplankyti Pazapsiuose gyvenančius žmones ir užrašyti jų prisiminimus apie ,,Dzievo maistarį“ – taip tame krašte buvo vadinamas Soroka. Šio atsakingo darbo ėmėsi 7 kl. mokinė pazapsiškė Eglė Stravinskaitė. Žmonės mielai dalijosi prisiminimais, netgi sutiko paskolinti meistro drožtas Marijos statulėles, kurias vežėmės į muziejų.

        Džiaugiamės, jog būtent mūsų krašte gimė ir gyveno dievadirbys Antanas Soroka, kurio drožti kryžiai, šventųjų skulptūrėlės dar ir dabar žmonėms džiugina akį ir  glosto širdį.

Svečiuose pas rašytoją kraštietį Romą Sadauską

        Šiltą rugsėjo 20 – osios popietę 5 – 8 klasių mokiniai, pakviesti paties rašytojo, vykome į Demeniškių kaimą, kur mus šiltai sutiko pats rašytojas su žmona Irena. Ekskursiją organizavo lietuvių kalbos mokytoja Lina Pileckienė. Kartu vyko dar du mokytojai –J. Kurtinaitienė bei J. Pileckas ir Pazapsių kaimo moterys, iš kur kilęs ir rašytojas.

        Ekskursijos pradžioje visi pasirašėme ant senovinių durų – tai mums labai patiko. Paskui sodybos šeimininkai mielai aprodė savo sodybą, kurioje daug senovinių daiktų, kitokių įdomybių. Papasakojo apie savo gyvenimą. Rašytojas skaitė savo kūrybos eilėraščius, paskui uždavė  klausimus, į kuriuos atsakę, gavome prizus – rašytojo knygeles. Tarp laimingųjų buvo Raminta Gavinavičiūtė ( 5 kl.), Odeta Inokaitytė ( 7 kl.) ir Eglė Petrauskaitė ( 7 kl.).

        Apžiūrėję sodybą – muziejų, pabendravę su rašytoju bei jo žmona, pasivaišinę skaniais šeimininkės keptais sausainiais bei sumuštiniais, važiavome namo. Gaila, nematėme sodybos karaliaus Mikio...7 kl. mokinė Eglė Stravinskaitė

Visuotinė iniciatyva "Šok į tėvų klumpes"

        Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras antrus metus inicijavo visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“.

        Mokiniui, priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu ir įsidarbinimu, svarbu apsilankyti savo tėvų, globėjų, artimųjų darbo aplinkoje ir susipažinti su jų profesine veikla, plėtoti savo karjeros kompetencijas bei stiprinti priimamus karjeros sprendimus.

        Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančios aplinkos (tėvų, globėjų, mokyklų vadovų, mokytojų, karjeros specialistų ir būsimų darbdavių) rūpestis, todėl ypač reikšmingas yra visų dalyvių bendradarbiavimas, padedantis mokiniui (-iams) formuoti motyvuotus gyvenimo bei profesinės veiklos tikslus ir jų realizavimo būdus.

        Todėl birželio 2 d. Kučiūnų mokyklos 6-10 klasių mokiniai buvo pakviesti į karjeros planavimo ir konsultavimo dieną, skirtą visuotinei iniciatyvai "Šok į tėvų klumpes". Netradicinės dienos veiklos metu mokiniai bei mokytojai turėjo galimybę susipažinti  buvusių ir esamų mokyklos mokinių bei jų tėvelių pomėgiais, užsiimama veikla, kolekcijomis. Karjeros planavimo ir konsultavimo dienoje dalyvavo ir mezgimo paslapčių mokė mezgėja A. Slančiauskienė, rankdarbius iš karoliukų verti mokė D. Jarmalaitė-Žarkaitienė, karpinių - J. Gavinavičiūtė, o fotografijos subtilybėmis dalijosi devintokė I. Dobilaitė. Smagu, jog savo kolekcijas pristatė ir mokytojai - D. Greblikienė pasakojo apie senų knygų, kriauklių ir kalendoriukų kolekcijas, knygų su autorių autografais bei knygų skirtukų kolekcijas pristatė G. Šimoniūtytė, o tušinukų kolekciją - bibliotekininkė N. Šimoniūtienė.

Kelionė po Anykščių kraštą

        Ankstų ir vasariškai gaivų birželio 8-osios rytą Kučiūnų mokyklos mokiniai kartu su savo mokytojomis leidosi į ilgą, bet labai smagią kelionę po Anykščių kraštą.

        Keturios kelionės valandos neprailgo, nes autobuse netilo kalbos, juokai, skambėjo muzika. Visi kelionės dalyviai buvo smagiai nusiteikę, džiaugėsi akimirkomis, kurios laukė lankantis po Anykščių kraštą, vaikštant po literatūrines ir garsias Anykščių vietoves.

        Vos tik atvykus į Anykščius, pažintinę kelionę pradėjome A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje. Sužinojome, jog A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus įkurtas 1927 m. Jis kaupia, saugo ir populiarina muziejines vertybes, atspindinčias Anykščių krašto kultūros, literatūros, istorijos, agrarinės kultūros, technikos istorijos raidą. Muziejus – aktyvus Anykščių miesto švenčių ir kultūros renginių dalyvis bei organizatorius. Tęsdami Muziejaus įkūrėjo Antano Vienuolio (1882–1957) tradicijas, muziejininkai organizuoja pažintines ekskursijas po visą Anykščių kraštą.

        Aplankėme ir šalia muziejaus eksponuojamą akmens tapybos meistro S. Petraškos - tautodailininko, savitų paveikslų, stebinančių unikalia technika, autoriaus - paveikslų ekspoziciją iš akmens. Anykštėno paveikslų tematika įvairi: gimtųjų Anykščių vaizdai, Šventoji, rašytojų klasikų A. Vienuolio, J. Biliūno paminklai bei gimtosios vietos, gražiausi Anykščių kampeliai – Puntukas, Puntuko brolis, Anykščių šilelis... Savo paveiksluose S. Petraška įamžino ir kunigaikščius Vytautą, Gediminą, Trakų pilį, pagerbė tautos didvyrius S. Darių ir S. Girėną.

Tradicinė Pasienio fiesta

        Birželio 3-4 dienomis Lazdijuose vyko tradicinė Pasienio fiesta. Pasienio fiesta - kasmetinė rajono šventė, vykstanti nuo 2004-ųjų metų. Tai didžiausias rajono renginys, sulaukiantis gausaus lankytojų būrio ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių. Tryliktosios metų šventės šūkis –VISI KARTU VIENU RITMU, o tema – MŪSŲ BENDRUOMENĖ – MŪSŲ STIPRYBĖS ŽIEDAS. Kiekvienais metais ši tradicinė tarptautinė šventė siekia nustebinti vis nauja tema, susijusi su mūsų tautos istorija bei kultūra.

        Šventinio vakaro pradžią skelbė  iškilminga  meno mėgėjų, įstaigų ir organizacijų kolektyvų eisena. Šventinėje eisenoje Lazdijų gatvėmis į miesto parką birželio 4 d. dalyvavo ir mūsų, Kučiūnų, mokyklos mokytojų kolektyvas. 

Dešimtokams nuaidėjo paskutinis skambutis

        Paskutinis skambutis... Kartojasi jis kas metai. Neišvengiamai ateina kaip pavasaris, žolė, triukšmas paukščių lizduose. Ateina kas metai, bet vis kitiems…Būna vienintelis, į nieką nepanašus.

        Mūsų mokyklos dešimtokams paskutinis skambutis nuaidėjo gegužės 31 dieną. Tradiciškai atsisveikinimo su mokykla šventę organizavo devintokai (auklėtoja Lina Pileckienė). Renginį mokyklos kieme, kurį pradėjome mokyklos himnu, vedė Ingrida Dobilaitė ir Mantas Stravinskas.  Dešimtokų pasveikinti atvyko Kučiūnų seniūnijos seniūnė Lina Marcinkevičienė, laisvalaikio salės vedėja, bendruomenės pirmininkė Jolita Karaliūnienė, mokinių tėveliai, artimieji, draugai. Jauniesiems abiturientams šiltus sveikinimo žodžius tarė svečiai, mokyklos direktorė Alvyra Bakšienė, pirmoji mokytoja Daiva Malinauskienė, klasės auklėtoja Saiva Bendoravičiūtė, mokinių tėveliai.

        Renginio metu dešimtokams skambėjo dainos, šokiai. Nuotaikingą programėlę parengė ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikai (auklėtojos Vilma Janukonienė, auklėtojos padėjėja Irena Pečiukonienė ir Ženeta Šimoniūtienė). Dešimtokai tradiciškai išdalijo devintokams mokyklos ,,turtą”. Armandas Tarnavičius su muzikos mokytoju Juozu Pilecku atliko paskutinę dainą šioje mokykloje ,,Tariu ,,sudie”, vaikystės kieme”.

        Vedančioji Ingrida atsisveikinimo su mokykla šventę baigė linkėdama dešimtokams žieduotos ateities: ,,Yra amžinasis žydėjimas gamtoje ir žmogaus viduje, kuris paguodžia, suteikia stiprybės, vilties ir primena – visada ieškok žiedų ir rask. Jei gali, ir pats tapk žiedu.”

Surinkti turinį