Integruota lietuvių kalbos ir etnokultūros pamoka

        Balandžio 3 dieną 5 – 6 klasėms vyko integruota lietuvių kalbos ir etnokultūros pamoka, kurią vedė mokytoja Lina Pileckienė. Pirmiausia aplankėme Kučiūnų biblioteką. Apžiūrėjome  Hanso Kristiano Anderseno knygų parodą, skirtą  Tarptautinei vaikų knygos dienai. Ji švenčiama kartu su pasakų kūrėjo gimtadieniu – balandžio 2 dieną.

        Bibliotekininkė Nijolė Šimoniūtienė įdomiai papasakojo apie savo darbą. Nustebome sužinoję, jog bibliotekoje dirba jau 42 metus. Mėgstamiausias bibliotekininkės užsiėmimas yra knygų skaitymas. Bibliotekoje sužinojome, kokia tvarka     išdėstytos knygos, kokiu būdu jos išduodamos skaitytojams. Iš bibliotekos grįžome ne tuščiomis - visi išsirinkome po knygą.

        Toliau pamoka tęsėsi bažnyčios šventoriuje. Čia apžiūrėjome mūsų kraštiečio liaudies meistro Antano Sorokos kryžių. Jis labai senas. Meistras A. Soroka gimė ir gyveno netoli nuo Kučiūnų, Pazapsių kaime. Kučiūnus puošia du meistro drožti kryžiai. Yra išlikę dar keletas jo dirbinių. Pazapsių kaimo žmonės saugo meistro drožtas Marijos statulėles.

        Aplankėme bažnyčios šventoriuje esantį buvusio Kučiūnų parapijos kunigo Kazio Šeimio kapą. Mokytoja papasakojo apie kunigo parapijoje nuveiktus darbus.   Kun. K. Šeimys čia palaidotas prieš 90 metų. Uždegėme žvakutę ir nurinkome sausas šakutes nuo kapo.

        Grįždami į mokyklą, dalijomės patirtais įspūdžiais ir džiaugėmės saulėta pavasario diena.

Ignas Karaliūnas, 5 klasė.

TALENTŲ VAKARAS „PRIPAŽINK MANE“

        Kovo 31 d. socialinė pedagogė kartu su 7 klasės mokiniais organizavo talentų vakarą „Pripažink mane“. Renginio metu mokiniai galėjo parodyti savo talentus, o po renginio smagiai pasišokti diskotekoje.

BENDRADARBIAVIMO IŠŠŪKIS „VISI KARTU“

        Kovo 31 d. Krosnos pagrindinėje mokykloje su 7-8 klasių mokiniais socialinė pedagogė dalyvavo draugiškame iššūkyje „VISI KARTU“. 

PATYČIOS BIJO TAVO NEPRITARIMO

        „Vaikų linijos“ jau aštuntą kartą organizuojama „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ sulaukė didelio dalyvių skaičiaus. Kovo 20-26 dienomis daugiau nei 1100 Lietuvos ugdymo įstaigų, kelios dešimtys partnerių ir palaikančių organizacijų, pilietiškų žmonių savo veiklomis sutelkė visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Visą savaitę mokykloje buvo organizuojamos įvairios veiklos, kurias galite rasti adresu: http://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu-2017/

MES TIKRAI MYLIM LIETUVĄ

        Kovo 11 d. mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos iškilmėse „Tik mylėkim Tėvynę karščiau“, kurios vyko Lazdijuose. Šventiniai renginiai Lazdijuose prasidėjo Kovo 11-ajai skirtu bėgimu „Vardan Lietuvos“, kuris vyko miesto gatvėmis. Į šį simbolinį bėgimą, skirtą pasidžiaugti mūsų Valstybės laisve, susirinko gausus būrys  įvairaus amžiaus sporto mėgėjų. Tarp jų buvo ir mūsų mokyklos mokiniai bei jaunieji šauliai. Visiems dalyviams, pasiekusiems finišą, Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis įteikė simbolinius atminimo medalius. Labai džiaugiamės šiais apdovanojimais!

        Vėliau Lazdijų miesto Nepriklausomybės aikštėje iškilmingoje rikiuotėje pagerbtas žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę atminimas - padėtos gėlės ir žvakelės prie Nepriklausomybės paminklo, o Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje aukotos Šv. Mišios už Tėvynės laisvę. Po Mišių Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje vyko šventinė programa „Tik mylėkim Tėvynę karščiau“. Didžiuojamės, kad ir mūsų mokyklos atstovai dalyvavošventinėje programoje. Jaunoji šaulė Ingrida Dobilaitė Šv. Mišių metu skaitė skaitinį iš Švento Rašto.  Mokytojai Lina ir Juozas Pileckai atliko dainą, skirtą partizanams, pagal Alberto Antanavičiaus žodžius ,,Po uosiu, kurį sodinai“. Po šventinės programos visi renginio dalyviai stebėjome iškilmes, kurių metu buvo atidengtas paminklas 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos signatarui, LLKS gynybos pajėgų vadui generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui.

Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji

        Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji – dvi svarbiausios mūsų valstybės šventės.  Abi panašios, tačiau abi tuo pat metu skirtingos.  Šventės, kurios įprasmina žodžius: valstybė, laisvė, šventė, pilietis.

        Mūsų mokykla kaip ir kasmet minėjo šias svarbias Lietuvai datas.  Kiekviena amžiaus grupė savaip išreiškė norą įamžinti svarbias datas. Vieni piešė piešinius , kiti žiūrėjo video apibūdinančius to meto išgyvenimus.  Tačiau visi bendrai prisiminėme ir diskutavome apie Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios svarbą mūsų tautai, valstybei.  Svarstėme apie kiekvieno iš mūsų indėlį į kultūrą, tautos gyvenimą, galvojome  ką kiekvienam iš mūsų reiškia - laisvė.Istorijos mokytoja: Kristina Švitrienė

MIELI TĖVELIAI,

        Internete pasirodė žinia, kad mokiniai pradėjo domėtis vadinamosiomis „mirties grupėmis“, kurių šaknys – Rusijoje. Šis „judėjimas“ turi daug pavadinimų: „Tichij dom“ (tylus namas), „Dom kitov“ (banginių namas), „Sinij kit“ (mėlynasis banginis), „Pažadink mane 4.20“, susikūrė juos pamėgdžiojančios grupės. Dauguma tokių grupių platina itin negatyvią informaciją ir emociškai sunkius tekstus, suicidines nuotraukas, dalijasi muzika. Visų šių judėjimų esmė yra vaikus masinančių „specialių taisyklių“ nustatymas – jie turi vykdyti tam tikras užduotis, dažniausiai susijusias su skausmo sau sukėlimu (pavyzdžiui, išsipjaustyti sau ant rankos banginį) ir atsiskaityti dėl jų savo „kuratoriui“. Kuomet vaikas yra pakankamai paveiktas ir įtrauktas į veiksmą, o administratorius nusprendžia, kad „jau laikas“, paaugliui yra išsiunčiamas vaizdo ar audio įrašas, kuriame yra koncentruotai išvardintos visos jo „problemos“ ir kaip vienintelė galima išeitis yra įvardijama savižudybė.
        Specialistai, dirbantys savižudybių prevencijos srityje tėvams rekomenduoja:
        ·        Atkreipti dėmesį ir domėtis su kuo vaikas bendrauja internete, tikrinti vaiko socialinių tinklų paskyras ir grupes, kuriose jis yra užsiregitravęs, stebėti jų bendravimą socialiniuose tinkluose;
        ·        Prižiūrėti kokią medžiagą vaikas viešina internete;
        ·        Pagal galimybes, nustatyti „tėvų kontrolės“ funkcijas visuose vaiko naudojamuose įrenginiuose;
        ·        Stebėti vaiko psichologinę būseną; tikrinti vaiko odos paviršių, ar ten nėra įvairių formų pjautinių pažeidimų;

ŠIMTADIENIS

        Vasario 24 d. mūsų mokykloje vyko graži šventė – ŠIMTADIENIS. Jo metu dešimtokams buvo įteiktos „Auksinio gaublio“ nominacijos. Šventės organizatoriai devintokai savo vyresniesiems draugams pateikė įvairių klausimų, užduočių, patikrino jų žinias, kaip mokiniai pasiruošę artėjantiems pasiekimų patikrinimams. Pakvietė pasižiūrėti fotoreportažą, kurio metu visi „pasivaikščiojo“ mokykliniais takais, prisimindami prabėgusias dienas mokykloje nuo 1 iki 10 klasės. Pabaigoje įteikė Šimtadienio kalendorių, kuris padės dešimtokams skaičiuoti taip greitai bėgančias paskutines dienas savo mokykloje.  

Užgavėnės

        Kučiūnų mokyklos mokiniai triukšmingai varė žiemą iš kiemo...

Nacionalinis diktantas

        Vasario 24 d. Nacionalinį diktantą mūsų mokykloje rašė 33 mokiniai ir 8 suaugusieji.

Surinkti turinį