Antikorupcijos diena mokykloje

Spausdinimo versija

         Jungtinės Tautos gruodžio 9-ąją paskelbė Tarptautine antikorupcijos diena. Ji minima visame pasaulyje nuo 2004 metų. Korupcija - tai piktnaudžiavimas viešai pateikta galia, siekiant asmeninių interesų. Už šio paprasto apibrėžimo slypi daugybė problemų, todėl, skatindama mokinių nepakantumą korupcijai, Kučiūnų mokykla organizavo 5 - 10 kl.  mokinių plakatų konkursą „Mes - prieš korupciją.“

         Šiuo konkursu siekėme atkreipti dėmesį į šį plintantį reiškinį, nes korupcijos problema aktuali ir mūsų šalyje. Per istorijos ir pilietiškumo pamokas  bei klasių valandėlių metu mokiniai buvo supažindinti su korupcijos daroma žala. Moksleiviai diskutavo, kaip būtų galima ir reikėtų kovoti su šiuo reiškiniu.  Mokinių plakatai antikorupcine tema buvo iškabinti  pirmame mokyklos aukšte. Jų mintys, išsakytos plakatuose, labai įdomios, aktualios, išreiškiamas neigiamas požiūris į korupciją.  

 Mokyklos socialinė pedagogė O. Janulevičienė