Mokyklos istorija

Spausdinimo versija

              Už aštuonių kilometrų nuo Lazdijų, prie pat Lenkijos sienos, yra Kučiūnų gyvenvietė. Per Kučiūnus į Zapsio ežerą teka Alnos upelė. Kučiūnų kaimas minimas 1685 m. aktuose. Baudžiavos laikais priklausė Alnos (Holny) dvarui (dabar Lenkijos Respublika). 1774 m. Kučiūnų kaime prie malūno buvo kasama balų rūda, iš kurios lydė geležį, 1789 m. Kučiūnų kaime gyveno 200 gyventojų, 1880 m. buvo 51 sodyba, gyveno 378 gyventojai, 1923 m. — 327.

               Nuo 1883 m. veikia pradžios mokykla. Nuo 1923 m. ligi 1934 m. Kučiūnai buvo valsčiaus centras. 1909 m. Kučiūnuose įsteigtas „Žiburio" draugijos skyrius, 1910 m. — biblioteka-skaitykla. Prieš Antrąjį pasaulinį karą veikė pradinė mokykla. Joje, padaugėjus mokinių skaičiui, buvo įsteigta septynmetė mokykla. Tuo metu mokyklai vadovavo direktorius Stasiukynas. Jį pakeitė ir 2 metus dirbo direktorius V. Petrulionis.

               1951 metais septynmetei mokyklai pradėjo vadovauti direktorė Marija Češkevičienė. Ji vadovavo ilgus metus. 1958 m. įsteigta aštuonmetė mokykla, vėliau perorganizuota į devynmetę. Mokinių skaičius vis augo, mokykloje mokėsi per 200 mokinių, todėl iškilo būtinybė pastatyti naują mokyklą. 1964 metais buvo pastatyta nauja dviaukštė mūrinė mokykla.

               Direktoriais mokykloje dirbo Lina Kozenkova, Jonas Balčiūnas, Bronius Šumauskas.

               1999 m. mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę dešimtmetę mokyklą. 1999-2005 metais jai vadovavo direktorė Lina Marcinkevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui iki 2002 metų dirbo Asta Packaitė - Černeckienė.

               Nuo 2004-04-15  mokyklai pradėjo vadovauti direktorė Alvyra Bakšienė.

               2005m. kovo 1 d. Nr.5TS-705 Lazdijų rajono Savivaldybės Tarybos sprendimu Miškinių pradinė mokykla buvo reorganizuota į Kučiūnų pagrindinės mokyklos skyrių, o 2007-07-17 savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.5TS-73 ši pradinė mokykla buvo likviduota ir kartu su mokytojomis ir mokiniais perėjo dirbti į Kučiūnų pagrindinę mokyklą.

               Šiuo metu Kučiūnų pagrindinėje mokykloje yra 10 klasių komplektų, veikia priešmokyklinė ir pailgintos dienos grupės. Mokiniai mokosi dvi užsienio kalbas: anglų ir rusų. 2010-2011 mokslo metais mokykloje dirba 19 mokytojų, iš jų 3 metodininkai, 7 vyr. mokytojai, logopedė, pirminės sveikatos priežiūros specialistė. Mokytojai nuolat domisi švietimo naujovėmis, kelia kvalifikaciją. Mokykloje aktyviai veikia savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokinių taryba, mokytojų taryba.

               Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. Bendradarbiauja ne tik su savo rajono mokyklomis, bet ir su Lenkijos respublikos Seinų “Žiburio” gimnazija, Krasnavo, Pockūnų pagrindinėmis mokyklomis.

               Mūsų mokykla yra vienas iš Kučiūnų seniūnijos kultūros centrų. Nuolat palaiko ryšius su Kučiūnų laisvalaikio salės vadove, vietos bendruomene, parapijos klebonu.

               Mokykloje vyksta daug renginių, kuriuose dalyvauja ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai, mokytojai. Tradiciniais renginiais tapo Rugsėjo Pirmoji, Kalėdinis karnavalas, Užgavėnių šventė, Paskutinis skambutis, Padėkos diena.

               Mokykla, kaip ir žmogus, per šį laiko tarpą nugyveno įdomų ir turiningą gyvenimą, išugdė didelį būrį mokinių, kurie garsina mokyklos vardą.

               Mokykloje dirbo daug puikių mokytojų. Ne vienam jų ši mokykla buvo vienintelė darbovietė. Mokykla išugdė nemažą būrį dabar joje dirbančių mokytojų.